Yazılım

Haftanın GitHub Projesi #1- Material Design In XAML Toolkit

OCAK 11, 2017

Birazcık Haftanın Android uygulaması tadında GitHub üzerindeki beğendiğim güzel projeleri yazayım dedim.

Meterial Design In XAML Toolkit James Willock tarafından oluşturulmuş, kullanımı kolay ve ücretsiz bir toolkit. Github üzerinden demoyu indirebileceğiniz gibi Nuget üzerinden indirebilirsiniz (Package Manager Console’a Install-Package MaterialDesignThemes yazarak projenize dahil edebilirsiniz).

Efendim bu benim ne işime yarıyor derseniz eğer Windows’un size sunduğu tasarımdan sıkıldıysanız, bedava bunun için ne var diyorsanız ve biraz da insanların adapte olduğu mobil uygulamaların alışkanlıklarını sizin uygulamanızda da devam ettirebilmesini istiyorsanız bu toolkiti kullanabilirsiniz.

Birazcık Meterial Design’ın ne olduğundan da bahsedelim. Meterial Design Google tarafından geliştirilen ve Origamiden esinlenilen bir tasarım dilidir. Bu tasarımda grid tabanlı düzenler, dolgu ve aydınlatma ve gölgeler gibi derinlik etkiler belirgindir. Google’ın tüm uygulamarında (Youtube, , Google Drive, Google Docs, Sheets and Slides, Google Maps ) bu tasarımı görebilirsiniz.

Dökümantasyon anlamında da çok güzel hazırlamışlar. Sabırsız biz Türk Milleti için Süper Hızlı Başlangıç dökümanı mevcut, yok benim zamanım var diyenler için Hızlı Başlangıcımız var.

Süper Hızlı Başlangıç sayfasını adım adım incelersek;

 • Yeni bir WPF projesi oluşturalım
 • Package Manager Console’a “Install-Package MaterialDesignThemes” yazarak MaterialDesignThemes’i projemize dahil edelim.
 • App.xaml dosyamıza aşağıdaki kod satırının ekliyelim:
 • 
  <Application . . . >
      <Application.Resources>
          <ResourceDictionary>
              <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
                  <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Light.xaml" />
                  <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignThemes.Wpf;component/Themes/MaterialDesignTheme.Defaults.xaml" />
                  <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignColors;component/Themes/Recommended/Primary/MaterialDesignColor.DeepPurple.xaml" />
                  <ResourceDictionary Source="pack://application:,,,/MaterialDesignColors;component/Themes/Recommended/Accent/MaterialDesignColor.Lime.xaml" />
              </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
          </ResourceDictionary>
      </Application.Resources>
  </Application>
 • MainWindow.xaml dosyasını aşağıdaki gibi düzenleyelim
 • <Window . . .
          xmlns:materialDesign="http://materialdesigninxaml.net/winfx/xaml/themes"
          TextElement.Foreground="{DynamicResource MaterialDesignBody}"
          TextElement.FontWeight="Regular"
          TextElement.FontSize="13"
          TextOptions.TextFormattingMode="Ideal" 
          TextOptions.TextRenderingMode="Auto"        
          Background="{DynamicResource MaterialDesignPaper}"
          FontFamily="{DynamicResource MaterialDesignFont}">

      <Grid>
          <materialDesign:Card Padding="32" Margin="16">
              <TextBlock Style="{DynamicResource MaterialDesignTitleTextBlock}">My First Material Design App</TextBlock>
          </materialDesign:Card>
      </Grid>
  </Window>
 • veeee projeyi çalıştıralım :)

Üstelik github sayfasında demosu da mevcut. Demo üzerinde ilgili menünün üst kısmında ilgili sayfanın kod sayfasına yönlendiren linkler mevcut.


Kaynak: https://github.com/ButchersBoy/MaterialDesignInXamlToolkit

POPÜLER İÇERİK

C/C++ da oyun yazmak ya da grafik kütüphanesiyle ilgili birşeyler yapmak istiyorsanız: Öncelikle iki dosyaya ihtiyacınız var bunlardan biri libbgi.a dosyası buradan indiriniz. Diğer graphics.h dosyasını ise buradan indiriniz.

OCAK 24, 2011 - 78 YORUM

Dev-C++ Derleyicisine graphics.h Kütüphanesini Ekleme