Yazılım

Gmail kişi listesini Asp.netle görüntüleme

EKİM 25, 2011

Bu yazımda gmail hesabınızdaki contacts, kişi listesini asp.net projenize nasıl import edebilceğinizden bahsedeceğim. Gelen listeyi datagridviewe doldurarak ekranda listeleyeceğiz.

Öncelikle google sdk’sını indirmeniz gerekiyor. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
<a href="http://google-gdata.googlecode.com/files/Google%20Data%20API%20Setup%281.4.0.2%29.msi" rel="nofollow" target="_blank">http://google-gdata.googlecode.com/files/Google%20Data%20API%20Setup%281.4.0.2%29.msi</a><br /><br />Şimdi basit bir giriş sayfası hazırlayalım. Default.aspx'e iki textbox nesnesi ekledim tbEmail ve tbSifre adıyla. Bir de buton ekledim.<br /><br /><a href="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/Ekran-Alıntısı1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-264" title="Giriş Sayfası" src="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/Ekran-Alıntısı1-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></a><br /><br />butonun eventına da şunları yazıyoruz:<br /><pre>protected void btnOk_Click(object sender, EventArgs e)<br />{<br />Session["username"] = tbEmail.Text;<br />Session["password"] = tbSifre.Text;<br />Session["App_Name"] = "MyNetwork Web Application!";<br />Response.Redirect("~/PopulateGcontacts.aspx");<br />}<br /></pre><br />Solution'ının references'ına sağ tıklayarak add reference diyoruz ve buradan Google'n dll'lerini ekliyoruz. Dll'leri C yerel diskinde Program Files klasörünün altında samples klasöründe bulabilirsiniz.<br /><a href="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/google_dll.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-266" title="google_dll" src="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/google_dll-300x239.png" alt="" width="300" height="239" /></a><br />Şimdi solutiona bi tane klasör ekliyoruz ve adını App_Code yapıyoruz. Daha sonra da kişileri listeliceğimiz sayfayı oluşturuyoruz adı PopulateGcontacts.aspx olsun.<br /><br />Ekledikten sonraki hali:<br /><a href="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/references.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-265" title="references" src="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/references-208x300.png" alt="" width="208" height="300" /></a><br /><br />Oluşturduğumuz PopulateGcontacts.aspx sayfasının designerına gridview ekliyoruz gridviewin id'si gvKisiler olsun dedim ve cs kısmına da şunları ekliyoruz:<br /><pre>using Google.GData.Contacts;<br />using Google.GData.Extensions;<br />using Google.Contacts;<br />using Google.GData.Client;<br /></pre>Page_Load kısmına da:<br /><br /><pre>protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)<br />{<br />string App_Name = Session["App_Name"].ToString();<br />string username = Session["username"].ToString();<br />string password = Session["password"].ToString();<br />DataSet ds = new DataSet();<br />DataTable dt = new DataTable();<br />DataColumn C2 = new DataColumn();<br />C2.DataType = Type.GetType("System.String");<br />C2.ColumnName = "EmailID";br/&gt;dt.Columns.Add(C2);<br />RequestSettings rs = new RequestSettings(App_Name,username,password);<br /><br />rs.AutoPaging = true;<br />ContactsRequest cr = new ContactsRequest(rs);<br />Feed f = cr.GetContacts();<br />foreach (Contact t in f.Entries)<br />{<br />foreach (EMail email in t.Emails)<br />DataRow dr1 = dt.NewRow();<br />dr1["EmailID"] = email.Address.ToString();<br />dt.Rows.Add(dr1);<br />}<br />ds.Tables.Add(dt);<br />gvKisiler.DataSource = ds;<br />gvKisiler.DataBind();<br />}<br />}<br /></pre><br /><br />ekledikten sonra default.aspx sayfasına sağ tıklayıp set as Start Page diyoruz. Sonra derleyip çalıştırdığımızda gmail adresindeki kişilerin gridviewe dolduğunu göreceksiniz. :)<br /><br />Kaynak dosyayı incelemek için <a href="http://www.ilknurbaysal.com/wp-content/uploads/2011/10/pff.rar">buradan</a> ulaşabilirsiniz.<br />Daha detaylı bilgi için ise <a href="http://www.dotnetfunda.com/articles/article884-import-gmail-contacts-into-aspnet-gridview.aspx" rel="nofollow" target="_blank"> bu</a> sayfayı inceleyebilirsiniz.<br />

POPÜLER İÇERİK

C/C++ da oyun yazmak ya da grafik kütüphanesiyle ilgili birşeyler yapmak istiyorsanız: Öncelikle iki dosyaya ihtiyacınız var bunlardan biri libbgi.a dosyası buradan indiriniz. Diğer graphics.h dosyasını ise buradan indiriniz.

OCAK 24, 2011 - 78 YORUM

Dev-C++ Derleyicisine graphics.h Kütüphanesini Ekleme